w formatach A4, A3 do maksymalnego rozmiaru 320 x 450 mm, od jednej sztuki.

Prostą, ale jak że skuteczną formą przekazu istotnych informacji jest plakat reklamujący istotne wydarzenie, promocje lub produkt, którym chcesz się pochwalić innym.

Pełno kolorowy plakat zaprojektowany ze smakiem na pewno zostanie zauważony i skutecznie spełni swoją rolę przekazu informacji.

Wykonujemy plakaty reklamowe, plakaty wyborcze, informacyjne w formatach A4, A3 do maksymalnego rozmiaru 320x450mm, od jednej sztuki.