Grupa Press Art Wieliczka – Agencja Reklamowa

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

(na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, budynek E (obok warzelni), wejście E2, II piętro, wjazd od strony warzelni – ul. Matejki)

12 278 75 17

12 288 30 48

601 44 50 59

Zapraszamy od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00 – 16.00
Biuro i księgowość

12 288 30 48, w. 10

601 44 50 59

Kalkulacje i zamówienia

12 288 30 48, w. 20

535 84 19 39

697 98 25 00

Studio graficzne

12 288 30 48, w. 30, 31

Studio fotograficzne

12 288 30 48, w. 39

601 44 50 59

Formularz kontaktowy*
  • 4 + 67 =

*Administratorem danych jest Grupa Press Art z siedzibą w Wieliczce przy ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zapytania. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia niniejszego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Grupa Press Art
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
+48 12 278 75 17
+48 12 288 30 48