Druk nisko- i wysokonakładowy

Ulotki reklamowe

Druk dwustronny lub jednostronny, różne gramatury papieru

Plakaty

w formatach A4, A3 do maksymalnego rozmiaru 320 x 450 mm, od jednej sztuki.

Notesy książkowe

w trzech rodzajach opraw: Standard (twardej z pianką), Fleksi (elastycznej) oraz Rico (twardej bez pianki);