Druk nisko- i wysokonakładowy

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu możemy wszystkie druki wykonać w wysokim lub jednostkowym nakładzie. Realizację druku dobieramy tak aby utrzymać wysoki poziom produktu przy relatywnie niskim koszcie produkcji.

Drukowane przez nas materiały możemy uszlachetnić:

  • lakierami,
  • złoceniem,
  • tłoczeniem,
  • foliowaniem.